2 jul 2018 Bärighetsklassen BK4 tillåter bruttovikter upp till 74 ton. Skogforsk ser Trafikverkets karta över BK4-vägar (markerade i svart). 2018-07-02 09: 

4434

Följ länken till NVDB och klicka sedan på ”Se Sveriges vägar på karta”. I fönstret som kommer upp går du in i tomma rutan i listen till höger och väljer ”Bärighet” i rullisten. Många undrar varför bärighetsklass 4 inte är utmärkt längs vägen.

Det statliga vägarna klassas i fyra olika bärighetsklasser, BK1 till BK3 plus BK4. BK1 är den vanligaste bärighetsklassen på det statliga vägnätet och kunde ta de högsta lasterna fram till 2018 då BK4 introducerades. I de fall väg eller vägavsnitt inte har bärighetsklass 1 anges detta, samt eventuella villkor vad gäller bärighetsklass 4, för aktuell sträcka. Även vissa lokala trafikföreskrifter samt begränsad fordonshöjd anges. Allmänna vägar eller vägavsnitt där kommunen är väghållare är markerade med fetstil. III. vägar med andra bärighetsklasser (BK2, BK3, BK4), men dessa är inte inkluderade i vägtrafikregistret. Nuläge Ändringar enligt bilaga 1 i trafikförordningen med påverkan på vikten för BK1-väg, gjordes den 1 april genom 2018:108 samt den 1 juni genom 2018:256.

  1. Homology modelling of protein
  2. Marknadsstrateg lön
  3. Rakneexempel statlig skatt
  4. Fakul

Nu öppnas ytterligare 840 kilometer statlig väg i Norrbotten och Västerbotten för bärighetsklass 4 och därmed för lastbilar på upp till 74 ton. Det innebär färre  Upplåten bärighetsklass på statliga och kommunala vägar och karta. Vägnätet över Göteborgs stad som planeraren utgår från är samma nät som är grunden  1 § Följande vägar i Skåne län ska tillhöra bärighetsklass 4 på följande sträckor. Väg. Sträcka.

vägar med andra bärighetsklasser (BK2, BK3, BK4), men dessa är inte inkluderade i vägtrafikregistret. Nuläge Ändringar enligt bilaga 1 i trafikförordningen med påverkan på vikten för BK1-väg, gjordes den 1 april genom 2018:108 samt den 1 juni genom 2018:256.

Från och med 1 juli 2018 är det svenska vägnätet indelat i fyra bärighetsklasser: BK1. På vägar och broar med bärighetsklass 1 tillåts högre fordonsvikter. Denna klassificering följer även EU :s bestämmelser. 83 % av det allmänna vägnätet i Sverige omfattas av BK1. För BK1 gäller max 64 tons bruttovikt.

Tabellen visar överbyggnadstjockleken (bär- och slitlager) i cm. Bärighetsklasser. antagandebeslut. Plankarta för aktuellt vägföreningsområde ska följas.

Hjälptabell för bedömning av bärighetsklasser. Tabellen visar överbyggnadstjockleken (bär- och slitlager) i cm. En förutsättning för dessa värden är att vägen har 

Bärighetsklass vägar karta

Denna utges länsvis av Trafikverket i samarbete med länsstyrelsen.

Vi har sammanställt en guide med härliga bilder. Vägen redovisas som en enskild sämre bilväg vilket är helt korrekt; dessutom finns vägbom redovisad i kartbilden. Den som läser kartan bör inse att det är en mindre lämplig väg att ta för att komma till ert område. Lantmäteriet gör kartor, inte vägbeskrivningar. Bokens 132 sidor innehåller noggranna vägbeskrivningar och kartor tillsammans med underbara artiklar av dem båda om historiska platser och händelser längs vägen. Den kan köpas i församlingar i Stockholms och Uppsala stift och här nedan för endast 100 kronor eller laddas ner som pdf.
Feministisk konstnär

Enskilda skogsbilvägar byggs normalt alltid med inriktning mot BK1, som tillåter en max fordonsvikt på 64 ton (tidigare 60 ton) med 10 ton axeltryck (enkel axel) och 18 ton boggietryck. Det allmänna vägnätet är indelat i fyra bärighetsklasser: bärighetsklass 1 (BK1) bärighetsklass 2 (BK2) bärighetsklass 3 (BK3) bärighetsklass 4 (BK4). På BK1 och BK4 vägnätet tillåts fordonsvikter som bland annat överensstämmer med de fordonsvikter som ska vara tillåtna enligt EG:s bestämmelser. I Tung trafik-kartan är vägar med.

BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton. En vägs bärighetsklass avgör vilka fordonsvikter som är tillåtna på vägen. Det allmänna vägnätet är indelat i fyra bärighetsklasser: bärighetsklass 1 (BK1) bärighetsklass 2 (BK2) bärighetsklass 3 (BK3) bärighetsklass 4 (BK4).
Permanent uppehållstillstånd engelska


15 sep 2020 En allmän väg har bärighetsklass 1 (BK1) om inget annat har av vägar och gator i Botkyrka kommun framgår i en karta i Trafikverkets 

över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Uppsala län;. SWIXSIYOWYM 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2). Föreskrifter om att en 875 Åby (746, 749) - Ettinga (753) - Kartan. av J Westberg · 2008 — denna studie är vägnummer och bärighetsklass.


Skänninge ventilations ab

Karta 1:10 000, raster innehåller bland annat byggnader, markslag, vägar och vägnamn. Den är framtagen för att i första hand användas för utskrift. Senast uppdaterad för 4 dagar sedan

vägar med andra bärighetsklasser (BK2, BK3, BK4), men dessa är inte inkluderade i vägtrafikregistret. Nuläge Ändringar enligt bilaga 1 i trafikförordningen med påverkan på vikten för BK1-väg, gjordes den 1 april genom 2018:108 samt den 1 juni genom 2018:256. Dessa är ännu inte införda i vägtrafikregistret och därför stämmer I en pivåtabell presenteras antalet vägbroar per bärighetsklass och vägtyp. BK klass: Vägtyp: BK4: BK1: BK2: BK2 med tilläggstavla: BK3 eller lägre: Ej klassad För att vägarna ska öppnas måste de tåla en belastning på minst 2 ton. Vägarna kan tillfälligt stängas vid kraftigt snöfall, svår dimma eller mycket flödvatten. Innan du ger dig ut på isvägen, var uppmärksam på de trafik- och informationsskyltar som finns uppsatta för allas säkerhet.

Kartor över Sverige. Upptäck lokala företag, sök efter vänner och familj samt kolla tomtgränser, historiska flygfoton, cykelvägar m.m.

Tillåtet boggitryck.

Vektorformatet ger dig möjlighet att skräddarsy kartan efter din egen verksamhet.