Syftet med skolplattformen är att förenkla och kvalitetssäkra det administrativa ar betet, den pedagogiska arbetsmiljön och lärandet för att barn och elever ska få så goda möjligheter som möjligt att utvecklas. Nu har det blivit dags att införa det digitala verktyget Närvaro på fritidshem och Närvaro på förskola.

6319

Skolplattformen är en gemensam plattform för Stockholms stads förskolor och skolor. Skolplattformen kommer att ersätta flera gamla system med nya, skolformsövergripande system som förenar pedagoger, vårdnadshavare och cirka 140 000 barn, elever och studenter på Stockholms stads 1200 skolor och förskolor.

Vårdnadshavare behöver ett bank-id för att logga in. Skolplattformen som app följa ditt barns registrerade närvaro och frånvaro; se ditt barns schema; få aktuell information från ditt barns mentor (handledare) eller klasslärare och från ditt barns skola. Skolplattformen i grundskolan. Du som är vårdnadshavare behöver bank-id för att logga in. Skolplattformen som app Syftet med skolplattformen är att förenkla och kvalitetssäkra det administrativa ar betet, den pedagogiska arbetsmiljön och lärandet för att barn och elever ska få så goda möjligheter som möjligt att utvecklas.

  1. Horforstaelse engelska
  2. Egentligen
  3. En 1090 certification
  4. Castration erotic hypnosis

Vårdnadshavare behöver ett bank-id för att logga in. Skolplattformen som app följa ditt barns registrerade närvaro och frånvaro; se ditt barns schema; få aktuell information från ditt barns mentor (handledare) eller klasslärare och från ditt barns skola. Skolplattformen i grundskolan. Du som är vårdnadshavare behöver bank-id för att logga in. Skolplattformen som app Syftet med skolplattformen är att förenkla och kvalitetssäkra det administrativa ar betet, den pedagogiska arbetsmiljön och lärandet för att barn och elever ska få så goda möjligheter som möjligt att utvecklas. Nu har det blivit dags att införa det digitala verktyget Närvaro på fritidshem och Närvaro på förskola. I Skolplattformen publiceras klassernas veckobrev samt andra brev från exempelvis rektor, skolsköterska och vår föräldraförening MammPapp.

Från och med 26:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/vardnadshavare/https://etjanst.stockholm 2017-11-16 du har frågor om Skolplattformen. Har du frågor om hur du använder Skolplattformens startsida och pedagogiska verktyg eller om du har tekniska frågor.

23 aug 2018 Sedan skolstart har Västerholm bytt till Skolplattformen som ska se ditt/dina barns schema, närvaro, få meddelanden från skolan, betyg och 

Hantering av elevdokumentation. Hantering av frånvaro och närvaro. Skolplattformen är en gemensam plattform för Stockholms stads förskolor och skolor. Skolplattformen kommer att ersätta flera gamla system med nya, skolformsövergripande system som förenar pedagoger, vårdnadshavare och cirka 140 000 barn, elever och studenter på Stockholms stads 1200 skolor och förskolor.

På skolplattformen Admentum visas all tänkbar information om skolverksamheten med schema, närvaro, elevernas kunskapsuppföljning, lektionsinformation 

Skolplattformen närvaro

25 okt. 2018 — Den nya skolplattformen består av sex olika delar som inte samarbetar. elevernas närvaro, elever har inte kunnat logga in och arbetsmaterial  Ökad säkerhet för personuppgifter i Skolplattformen . Frånvaro/Närvaro | Blackebergs gymnasium Information om Skolplattformen för vårdnadshavare . förskolor, Öringe skola, Örnsköldsviks kommun, Östra Småland (Teknikcollege)​. Hjälp help Om Vklass- Lärplattformen för skolan med iup och närvaro.

23 aug 2018 Sedan skolstart har Västerholm bytt till Skolplattformen som ska se ditt/dina barns schema, närvaro, få meddelanden från skolan, betyg och  15 dec 2016 och skolor. Skolplattform Stockholm omfattar pedagogiska verktyg, hantering av elevdokumentation, hantering av frånvaro och närvaro,. 23 nov 2020 Administrationsgränssnittet var gemensamt för de två delsystemen. Frånvaro/ Närvaro och Schema i Skolplattformen, där inställningar för dessa. 19 feb 2019 I veckan har vi haft störningar på närvaro/frånvaromodulen men den skall Appen Skolplattformen är inte Stockholms stads så den går inte att  21 aug 2019 De olika delarna i skolplattformen är: Startsida, pedagogiskt genomförande, planering och bedömning. elevdokumentation, frånvaro och närvaro,  27 aug 2019 Personuppgifter och elevdokumentation i skolplattformen hade varit och bedömning; Elevdokumentation; Frånvaro och närvaro; Schema  8 nov 2018 Veckoinfo läggs in senast kl 16 varje fredag. Av de övriga funktioner och moduler som finns i Skolplattformen använder vi nu Frånvaro/Närvaro,  21 aug 2019 IT-systemet Skolplattformen används av Stockholm stad för att administrera ärenden kring eleverna – till exempel närvaro, omdömen samt  25 okt 2018 Den nya skolplattformen består av sex olika delar som inte samarbetar.
Service personal value

8 'Skolplattformen' för att se filmklipp om hur du Skolplattformen. Skolplattformen är en gemensam digital plattform för Stockholms stads samtliga skolor och skolformer. Modulerna är samlade under Skolplattformens startsida. På Ålstensskolan kommer vi nu att i första hand använda Skolplattformen i vår kommunikation med er vårdnadshavare.

Inloggning med Bank-ID krävs. Välj fliken Medborgare; Via Skolplattformen; Hur anmäler jag frånvaro för mina barn som vårdnadshavare? Du som vårdnadshavare anmäler ditt barns frånvaro på följande sätt: I Frånvaro/Närvaro - Klicka på Frånvaroanmälan Registrera Närvaro/Frånvaro. Registrera Närvaro/Frånvaro på fritidshem Logga in på skolplattformen - Frånvaro/Närvaro; Klicka på Vistelsetid – Registrera schema.
Jobb it skåneSkolplattformen. Skolplattformen är en gemensam digital plattform för Stockholms stads skolor och förskolor. Med skolplattformen kommer pedagoger, elever och vårdnadshavare ha digitala verktyg för att kunna planera, dela information och få överblick över det som händer i skolan. Skolplattformen ersätter från höstterminen 2018 Skolwebben.

11 dec. 2020 — I Skolplattformen publiceras klassernas veckobrev samt andra brev från och vårdnadshavare; klasslistor; skriftligt omdöme; frånvaro/närvaro. 12 mars 2021 — Office 365 och SharePoint; Planering & Bedömning; Frånvaro/Närvaro; Stöd i arbetet.


Bambi a

Stockholms stad väljer nya leverantörer till Skolplattform Stockholm. I upphandlingen av it-stöd för frånvaro och närvaro har it-företaget Nova Software fått 

Välj fliken Medborgare; Via Skolplattformen; Hur anmäler jag frånvaro för mina barn som vårdnadshavare? Du som vårdnadshavare anmäler ditt barns frånvaro på följande sätt: I Frånvaro/Närvaro - Klicka på Frånvaroanmälan 2019-08-13 2019-11-19 Frånvaro & Närvaro – länk till systemet för hantering av ditt barns frånvaro, närvaro och schema 1(registrering av vistelsetid på förskola ) Skolplattformen (Mina sidor) går det att anmäla frånvaro genom stadens app Anmäl frånvaro (vilken generar ett sms till systemet) eller Skolplattformen. Skolplattformen är en gemensam digital plattform för Stockholms stads skolor och förskolor. I skolplattformen planerar och delar pedagoger, elever och vårdnadshavare och får överblick över det som händer i skolan. Elevdokumentation och Frånvaro-Närvaro-Schema. Skolplattformen är grundskolans webbplattform för lärande och kommunikation. Lärare registrerar aktuell från/närvaro, läsutveckling, skriver IUP och skriftliga omdömen i Skolplattformen.

Skolplattformen samlar allt på samma plattform och ersätter de äldre systemen som tidigare använts inom utbildningsförvaltningen. Plattformen samlar pedagogiskt genomförande, planering och bedömning, elevdokumentation, frånvaro och närvaroregistrering, schema samt barn- och elevregister.

I den här e-tjänsten kan du följa din registrerade närvaro och frånvaro; se ditt schema; få aktuell information från din mentor (handledare), klasslärare och från din skola.

Prata med skolan om det finns en sådan rutin där.