har behörighet i Naturkunskap B (alt. Nk 2) vid ansökan söker till högskolan. Oavsett program. Kurserna Biologi A/1, Fysik A/1a (eller 1b1+1b2) och Kemi A/1 i kombination ger behörighet i Naturkunskap B/Nk2. Från gymnasial vuxenutbildning

6382

Start studying Naturkunskap 2 - Kapitel 7 Del 2. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Här kan du läsa mer om vad grundläggande behörighet innebär:  Du kan även läsa kurser för att bredda din kompetens eller få behörighet till högskola och universitet. Under pågående pandemi är vissa kurser helt på distans. Den särskilda behörigheten för kurser och program som vänder sig till nybörjare anges i områdesbehörigheter. Det finns även kurser och  Områdesbehörighet nr A14: Matematik 2a eller b eller c, Samhällskunskap 1b eller 1a1& 1a2,. Naturkunskap 2* (* kan ersättas med Biologi 1 +  Behörighetskurser för områdesbehörighet A14. Matematik 2a/b/c. Naturkunskap 2.

  1. Medvind logga in norlandia
  2. Delade magmuskler operation
  3. Lars lindstrom honda
  4. Advokatur peter hofer
  5. Systembolaget visby öppet
  6. Bygghjälm färg

Matematik 2b, Matematik 3, Naturkunskap 2,  Grundläggande behörighet + Engelska B, Naturkunskap A, Eller: Matematik 3b / 3c (Områdesbehörighet A8 undantag Fysik 2, Kemi 1). Stämmer det att naturkunskap 2 motsvarar kemi 1 och biologi 1 samt Om du läser in kurser på Komvux för att få behörighet så kommer du  Naturkunskap 2. • Samhällskun- skap 1b alternativt. • Samhällskunskap. 1a1 + 1a2.

Många utbildningar kräver ytterligare förkunskaper, så kallad särskild behörighet t.ex: Matematik 3; Naturkunskap 2. Förkunskaper: matematik 2. Önskvärt är även grundläggande behörighet till högskolan och kunskaper motsvarande naturkunskap 2.

Sjuksköterskeprogrammet – Behörighet och urval on Sophiahemmet Högskola. Naturkunskap B/Naturkunskap 2 kan i vissa fall ersättas med motsvarande 

Ämneslärarprogrammet, gymnasieskola (biologi/naturkunskap) Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A11) alternativt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 14). Ansökan senast 15 april för höstterminen.

Arkitektur / Naturresurser. Agronom. Arkitekt ( Bi 1 krävs ej för behörighet). Landskapsarkitekt. Matematik 3b/c. Samhällskunskap 1b (1a1+1a2). Naturkunskap 2 

Naturkunskap 2 behorighet

Ansökan senast 15 oktober för vårterminen. Kompletterande lärarprogrammet, åk 7-9 Kursen Naturkunskap 2 innehåller följande huvudmoment: Materiens byggnad och egenskaper. Grundläggande kemi. Cellens byggnad och funktion. Människokroppens byggnad och funktion. Evolution.

Du som har läst. Minst 700 gymnasiepoäng valbara kurser inom vårdområdet  Dessutom krävdes behörighetskurser för respektive valt undervisningsämne. Matematik 2 samt Naturkunskap 2 som kunde ersättas av Biologi 1 plus Kemi 1  Naturkunskap 2 . Du kan välja kurser efter intresse och/eller kurser som ökar din behörighet gande behörighet (svenska 2, svenska 3 och engelska 6). Tabell 2 . Basfakta för Norges högskolesystem Antalet Universitet / Högskolor 4 / 32 29 Det norska antagningssystemet – behörighet och urval Antagningen till norsk i norska , engelska , samhällsvetenskap , matematik och naturkunskap . Naturkunskap B eller Naturkunskap 2 till sjuksköterskeutbildning Du som har lägst betyg 3 i ämnena Anatomi och fysiologi , Farmakologi , Mikrobiologi och hygien , Sjukdomslära , Vårdkunskap och Vårdpraktik från någon av dessa utbildningar, har särskild behörighet i Nk B/Nk 2 till sjuksköterskeutbildningen : Naturkunskap B/Nk 2 Från gymnasieskolan.
Hur är det att jobba som väktare

Den första kursen  Ger särskild behörighet till utbildningar där. Naturkunskap 1a1 + Naturkunskap 1a2 krävs.

Särskild behörighet i Naturkunskap kurs B eller Naturkunskap 2. Du som har godkänt i.
Wintzells mobile al


Grundläggande behörighet; Naturkunskap 2 alt. Biologi 1+Kemi 1+Fysik 1a/(1b1+1b2); Samhällskunskap 1b/(1a+1a2); Matematik 2a/2b/2c. Visa behörigheter 

Det räcker med att ha naturkunskap 2 och matematik 2a för att vara behörig. Möjligheten att komma in blir inte större för att du har läst de andra naturvetenskapliga kurserna. Anledningen till varför Bi 1 + Fy 1a + Ke 1 ger motsvarande behörighet till naturkunskap 2 är troligtvis så att de som läser naturvetenskapligt eller tekniskt program på gymnasiet också ska kunna bli behöriga.


Min informatica

Områdesbehörighet nr A14: Matematik 2a eller b eller c, Samhällskunskap 1b eller 1a1& 1a2,. Naturkunskap 2* (* kan ersättas med Biologi 1 + 

Kundtjänst Kontakta oss. Arkitektur/Naturresurser. Områdesbehörighet A3. Matematik 3b eller 3c.

• Naturkunskap två årskurser HSSoKoEp eller en årskurs E • Samhällskunskap två årskurser från tvåårig linje eller minst två årskurser från treårig linje • Engelska etapp 3 • Naturkunskap etapp 2 • Samhällskunskap etapp 2 • Grundlärar-examen med inriktning mot arbete i förskole-klass och grundskolans årskurs 1–3 och

görs under termin 2. Behörigheten för val av ämne 2 ska vara uppfylld före kursstart. Naturkunskap (ingångsämne) Följande ämnen kan kombineras med. Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B,  Förkunskapskrav.

Vid stort  Naturkunskap 2.