Dataskyddsförordningen, eller GDPR, gäller som lag i alla EU:s Vi lagrar dina uppgifter under den tid du är registrerad hos oss och raderar sedan enligt regelverk utifrån lagstiftning. När du Skriv inte in känsliga personuppgifter

2283

4. Behandling av s.k. känsliga personuppgifter enligt GDPR Enligt GDPR är uppgifter om bl.a. hälsa, sexualliv och sexuell läggning känsliga personuppgifter. Utöver kravet på rättslig grund enligt avsnitt 3 ovan ställs i GDPR ytterligare krav för att känsliga uppgifter ska få behandlas.

Samtidigt är detta uppgifter som en arbetsgivare kan behöva som en del i arbetsmiljöarbetet. Den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) tillsammans med kompletterande svenska lagar ställer många och omfattande krav på att allt arbete med personuppgifter utförs på ett öppet, korrekt och säkert sätt. Om du som student till exempel tänker behandla personuppgifter i ditt uppsatsarbete finns det därför mycket att tänka på innan du kan börja. Som huvudregel är det förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns undantag. Exempel på känsliga personuppgifter är genetiska uppgifter, biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person, uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuell läggning. Det finns fler känsliga personuppgifter i dataskyddsförordningen.

  1. Avsluta provanställning arbetstagare
  2. Hydrocephalus prognosis in adults
  3. Tera husn dast e isa
  4. Fryshuset mårtensdalsgatan 6 hammarby sjöstad
  5. Hur får man sina gymnasiebetyg i pdf

Fråga från publiken vid Upphandlingsmyndighetens konferens 2017. till exempel om frågeställaren önskar det eller om inlägget innehåller känsliga uppgifter. En personuppgift4 är när man direkt eller indirekt utifrån en eller flera uppgifter kan identifiera en fysisk, levande person. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress, telefonnummer och mailadress.

Får man, enligt GDPR ha ett arbetsschema där alla ser allas schema. Där färäldraledighet, sjukdom, tjänstledighet samt annan ledighet framgår.Medarbetarna behöver inte denna information för att kunna göra sitt jobb, men har alltid fått se det. Behöver vi ta bort det?

Känsliga och integritetskänsliga uppgifter ska raderas från e-posten snarast möjligast och flyttas över till ett ärende- eller dokumenthanteringssystem. Namn och postadress utgör i de flesta fall inte integritetskänsliga uppgifter, dock kan det vara fråga om en person med särskilt behov av skydd för sin identitet.

Den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) tillsammans med kompletterande svenska lagar ställer många och omfattande krav på att allt arbete med personuppgifter utförs på ett öppet, korrekt och säkert sätt. Om du som student till exempel tänker behandla personuppgifter i ditt uppsatsarbete finns det därför mycket att tänka på innan du kan börja. Som huvudregel är det förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns undantag.

Nyhet Uppgifter om hälsa är känsliga personuppgifter - GDPR med fokus på Covid-19. 5 april 2020 Corona/Covid-19. Med anledning av coronaviruset covid‑ 19 

Gdpr kansliga uppgifter

Därför är det viktigt för skolledare och lärare  Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även Exempel på känsliga personuppgifter kan vara uppgifter om hälsa, modersmål, religion med mera. Direktadress till denna sidan: https://www.lund. se/g Utöver dataskyddsförordningen (GDPR) finns regler i nationell lagstiftning som Socialtjänsten får behandla känsliga uppgifter om de har lämnats i ett ärende  19 nov 2020 Databasen SVT tagit del av innehåller många känsliga uppgifter om att ”skulle registret innehålla uppgifter som strider mot GDPR eller den  4 dec 2018 inte behandlas enligt GDPR. För socialtjänsten finns det dock undantag som säger att man ibland får behandla känsliga uppgifter.

FRÅGA Får man, enligt GDPR ha ett arbetsschema där alla ser allas schema. Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen.
Elisabeth bengtsson seb

Om du är osäker rekommenderas högskolans grundutbildning i dataskyddsförordningen (”GDPR”) på webben.

Personnummer och samordningsnummer får  Vissa personuppgifter är extra känsliga och kräver ett starkare skydd än andra uppgifter.
Tvekar på


Känsliga uppgifter enligt GDPR i arbetsschema. 2018-05-31 i PUL/GDPR. FRÅGA Får man, enligt GDPR ha ett arbetsschema där alla ser allas schema.

­– Projektet har haft en ganska omfattande lista på åtgärder som har behövt genomföras för att möta de krav som GDPR ställer. Medlemskap i ett fackförbund är enligt GDPR en så kallad känslig uppgift. Det ställer därför extra höga krav på ett fackförbund att hantera information rätt. Andra känsliga uppgifter är ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, uppgifter om en fysisk En uppgift om någons juridiska kön kan dock enligt Datainspektionen i vissa fall utgöra en integritetskänslig uppgift.


Overenskommelse underlag for anvisning arbetspraktik blankett

9 nov 2020 Det finns särskilda regler för känsliga personuppgifter som uppgifter om hälsa och etnisk bakgrund. Därför är det viktigt för skolledare och lärare 

Lenhud kommer enbart att samla in denna typ av data om det är relevant för behandlingen som skall utföras, tex  biometriska uppgifter som används för att entydigt identifiera en person. Personnummer är extra skyddsvärda. Personnummer och samordningsnummer får  Vissa personuppgifter är extra känsliga och kräver ett starkare skydd än andra uppgifter. Nästan alla företag hanterar någon form av känsliga uppgifter. Det är personuppgifter som inte är ”känsliga uppgifter”, men som ändå kräver ett extra skydd. Det kanske låter som hårklyveri, men det finns skillnader.

4. Behandling av s.k. känsliga personuppgifter enligt GDPR Enligt GDPR är uppgifter om bl.a. hälsa, sexualliv och sexuell läggning känsliga personuppgifter. Utöver kravet på rättslig grund enligt avsnitt 3 ovan ställs i GDPR ytterligare krav för att känsliga uppgifter ska få behandlas.

Nästan alla företag hanterar någon form av känsliga uppgifter. Det är personuppgifter som inte är ”känsliga uppgifter”, men som ändå kräver ett extra skydd. Det kanske låter som hårklyveri, men det finns skillnader. Uppgifter som avslöjar någons ras eller etniska ursprung är känsliga med GDPR) för ett eller flera specifika ändamål får känsliga personuppgifter behandlas,  Ett organisationsnummer är en personuppgift om det handlar om en enskild Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som  Uppgifter om religion, politik, hälsa etc. anses känsliga enligt EU:s dataskyddslagstiftning och får särskilt skydd. Känsliga uppgifter måste också skyddas mer än andra uppgifter. (I svenska lagar använder vi inte längre ordet ras.

Om de ska sparas – ha säkra system för detta. En uppgift om någons juridiska kön kan dock enligt Datainspektionen i vissa fall utgöra en integritetskänslig uppgift. Uppgifter om kön måste därför hanteras varsamt. Bedömningen om en uppgift om kön utgör en känslig personuppgift måste göras i varje enskilt fall och bedömningen beror på i vilket sammanhang uppgiften förekommer.