SEB har undertecknat the Poseidon Principles och ansluter sig därmed till en grupp av världsledande shippingbanker kring ett nytt globalt ramverk för hållbar sjöfartsfinansiering. Poseidon-principerna överensstämmer med de policyer och ambitioner som den Internationella sjöfartsorganisationen, en FN-myndighet som ansvarar för att reglera global sjöfart, har fastlagt.

5073

Allra mest centralt är kanske de globala hållbarhetsmål som FN antog 2015. De 17 målen skapar ett globalt ramverk och omfattar bland annat mål till 2030 för hållbara städer och samhällen, att bekämpa klimatförändringen och att uppnå jämställdhet. År 2015 enades världen i Paris också om ett globalt klimatavtal.

För första gången har världens ledare enats om att samla de internationella agendorna för fattigdomsminskning och hållbar utveckling i ett globalt, gemensamt och integrerat ramverk. Agenda 2030 antogs vid FN-toppmötet i New York i september och innehåller 17 nya globala mål för hållbar utveckling. Ramverk. För att effektivt kunna leda, följa upp och förbättra vårt hållbarhetsarbete arbetar vi strategiskt och fokuserat med hjälp av diverse ramverk.

  1. Ringvagen 129
  2. Naringstat mat for aldre

Ett aktuellt ramverk för arbetet för en hållbar framtid är de sjutton globala hållbarhetsmål som världens länder beslutade om i september 2015. Läs mer om dem i det inledande avsnittet – ”På jakt efter en hållbar jord”. Därefter följer ett avsnitt om att gå från ord till handling Ett annat prioriterat område är att främja medvetenhet om innovation inom hållbar utveckling. UN Global Compact Ramverk för ansvarsfullt företagande Utgångspunkten för hur Öhmankoncernen agerar som ansvarsfullt företag är UN Global Compacts tio principer. Alla tre ramverk premierar expertkunskap över lokalt anpassad kunskap. Det är alltså externa experter snarare än jordbrukarna som bestämmer vad ett hållbart jordbruk är. Det är utvecklarna av ramverken och de ”experter” som anpassar ramverken till specifika platser som bestämmer vad som är hållbart (genom de mål, teman och Genomförande och globalt partnerskap Förutsättningarna att förverkliga de globala målen ökar betydligt om olika parter och sektorer i samhället samarbetar.

tio principer i Global Compacts ramverk som beskrivs nedan. UN Global Compact – ramverk för ansvarsfullt företagande.

Unesco lanserar färdplan för nytt globalt ramverk inom utbildning för hållbar utveckling. Unesco organiserar en digital lansering .

Unesco lanserar färdplan för nytt globalt ramverk inom utbildning för hållbar utveckling. Unesco organiserar en digital lansering .

ionsnivå bygger på Global Sustainable Tourism Councils, GSTC, etablerade standard, vars ramverk kopplar an till de globala målen i Agenda 2030.

Hållbart globalt ramverk

That’s why everyone at AP1, whatever their role is, comes into contact with interesting investments. Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Här på bloggen har vi tidigare skrivit om både elektriskt drivna flygplan (länk och länk), miljövänligare bränslen (länk och länk) och andra initiativ för att förvandla flygindustrin från ett hot mot miljön till en industri som är en del av ett hållbart globalt samhälle. Det finns en mängd initiativ och innovation som är på Globala målen, eller de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling. [1] De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015 i resolution A/RES/70/1, under namnet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, [2] [3] ofta refererad till Kapitel 5 för diskussionen ett steg längre och undersöker tänkbara ramverk för en framtida global överenskommelse.

Vår hållbarhetspolicy är baserad på internationella ramverk, som Global Reporting  De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av FN:s generalförsamling den tagit fram 244 indikatorer för att mäta utvecklingen mot målen på global nivå.
Treatment as usual svenska

globala konkurrensen. Lärdomarna från 1990-talets finanskris ligger till grund för det Finanspolitiska Ramverk som tilläm - pas i Sverige idag. Detta innehåller en rad principer för att garantera att finanspolitiken är långsiktig, hållbar och transparent.

Det finns därmed ett globalt ramverk för den samverkan som nu måste ske lokalt Karin Markides. Ordförande i det Vetenskapliga Rådet för Hållbar Utveckling  FNs 17 globala mål är ett ramverk för hållbar utveckling som alla länder förbundit sig till. Som Europas ledande konsult för framtidens samhällen och städer har  undersökning av Sendairamverket i kontexten av andra globala ramverk för hållbar utveckling, 2) en analys av hur Sendairamverket fungerar praktiskt,  Den statistiska uppföljningen av Agenda 2030 för hållbar utveckling fyller den viktiga Utvärdering av det globala indikatorramverket . Integreringen av ekonomisk tillväxt med sociala och miljörelaterade dimensioner gör ramverket mycket relevant för ansvarstagande företag.
Ies årsta review


Hållbarhet · Ramverk, principer och riktlinjer; FNs mål för hållbar utveckling ”Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling”, med 17 globala mål, 

Genom att leverera långsiktigt hållbart värde till våra intressenter kan vi också behålla god lönsamhet och agera för att uppnå de globala utvecklingsmålen. Zeitgeiströrelsen ("TZM" / The Zeitgeist Movement) är en gräsrotsrörelse och nätgemenskap. [1] Den beskriver sig själv som en organisation för opinionsbildning kring hållbarhet, och var den officiella aktivistgrenen till Venusprojektet, startat av industridesignern och samhällsingenjören Jacque Fresco, fram till 2011. globalt och i Sverige.


Ombudsman florida

Ekologisk hållbarhet. – samlande ramverk för program och planer Uppsala kommun påverkar och påverkas av den lokala, nationella och globala miljön. Vi.

Som anslutna till Global Compact har Catena förbundit sig att agera efter tio universella principer för mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och anti-korruption. GREEN CARGO – RAMVERK FÖR GRÖN FINANSIERING 7 Långsiktiga hållbarhetsmål I enlighet med Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017 ansvarar styrelsen för att integrera hållbart företagande i bolagets affärsstrategi och affärsutveckling samt fastställa strategiska mål för ett hållbart företagande. Global Reporting Initiative - GRI. GRI är en oberoende internationell standardiseringsorganisation som utvecklar och ramverk och riktlinjer för hållbarhetsredovisning. GRIs ramverk finns i flera olika nivåer och företag kan använda sig av riktlinjerna för att strukturera och/eller rapportera sitt hållbarhetsarbete.

28 aug 2020 Fokus på bred samverkan; EU:s ramverk grunden; Vatten Ansvarar för fiskekontrollen; Framtidens fiske; Global samverkan; HaV får nyckelroll 

Utrikesutskottet har i detta utlåtande behandlat EU-kommissionens meddelande om ett ramverk för global utveckling efter 2015. Skrivelsen berör ett brett område. Det gör att detta utlåtande och denna debatt rör sig över ganska många olika ämnen, men alla syftar till att vi ska kunna göra förbättringar för en globalt hållbar beslutade riksdagen 2015 om målet att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling.2 Regeringen driver en ambitiös politisk agenda för att skapa hållbara finansmarknader som kan bidra till uppfyllandet av Sveriges miljö- och klimatmål, FN:s globala mål för hållbar utveckling och Parisavtalet.

Den frågan ställde sig BillerudKorsnäs toppchefer under en global strategikonferens. Resultatet blev  I en fiktiv frågesport möter tittaren - genom frågorna som ställs - valda delar av de. 17 globala mål för hållbar utveckling som FN:s agenda står för. I programmen får   1 dec 2020 bidra till ett hållbart värdeskapande för våra ägare och kunder. Skandia stödjer FN:s Global Compact, har signerat FN:s ramverk och riktlinjer analyseras bolagens agerande, vilka är av vikt när vi bland annat väljer att Göran Broman presenterar ramverket för strategisk hållbar utveckling FSSD, The Global Social Responsibility Laureate Medal och finalistnomineringar till The   Vårt strategiska ramverk leder oss när det gäller att forma framtiden.