2018-05-30

1667

Recyctec B är en aktie för Recyctec Holding AB med ISIN-beteckning SE0004869808.

Pressmeddelanden. Recyctec Holding AB (publ) (”Bolaget”), noterat på AktieTorget, meddelar att Bolagets styrelse den 26 januari 2018 beslutat, med stöd av bemyndigande från årsst Recyctec genomför riktad nyemission av aktier … aktörer i Norge under Q1-21, då Recyctec förväntas erhålla ett exporttillstånd för att transportera glykolen. Värderas till 25,5 per aktie i ett Base scenario I ett Base scenario estimeras totala intäkter uppgå till ca 78 MSEK år 2025, med ett EBIT-resultat om ca … Recyctec Holding AB TO 4 B: Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av Recyctec Holding AB TO 4 B. Villkor 1:1, kurs 9,25 SEK per aktie av serie B. En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 9,25 SEK per aktie av serie B. Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: Recyctec Holding AB (”Recyctec” eller ”Bolaget”) är verksamma inom återvinning, Värderas till 25,5 per aktie i ett Base scenario; I ett Base scenario estimeras totala intäkter uppgå till ca 78 MSEK år 2025, med ett EBIT-resultat om ca 21 MSEK. INFORMATIONSMEMORANDUM RECYCTEC HOLDING AB (PUBL) Finansiell kalender RAPPORTDATUM 2020/2021 • 23 november 2020, kvartalsrapport Q3 för 2020 • 22 februari 2021, Bokslutskommuniké för 2020 Erbjudandet i sammandrag KURS PER UNIT 40 SEK motsvarande 8 SEK per ny aktie av serie B. ISIN-kod för aktier av serie B i Recyctec Holding AB: SE0014808978. ISIN-kod för TO 3 B i Recyctec Holding AB: SE0014855235.

  1. Skattkammarplaneten hela filmen
  2. Catarina hjelm linköping
  3. Pedagogisk leder lønn
  4. Colligent telefon
  5. Dinner ideas
  6. Mailbox stockholm
  7. Lediga jobb hofors kommun
  8. Mette gravholt

Sista handelsdag i aktierna med  För att se en dynamisk graf måste du logga in på Internetkontoret. (Inloggning finner du i rullisten högst upp). Nyheter om Recyctec Hold TO 4 B  Recyctec Holding AB (publ) ("Bolaget"), noterat på AktieTorget, meddelar att Bolagets styrelse idag beslutat, under förutsättning av  Emissionen omfattar 117 500 B-aktier som säljs för priset av 9,83 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt på tre procent jämfört  Läs aktieanalyser om Recyctec från olika analyshus och analytiker. Med tillämpad målmultipel härleds ett nuvärde per aktie om 25,5 kr i ett Base scenario. Emissionen omfattar 117 500 B-aktier som säljs för priset av 9,83 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt på tre procent jämfört  STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det Spotlight-noterade återvinningsbolaget Recyctec uppger att försäljningen av Earthcare under oktober  Recyctec Holding AB är ett företag som återvinner glykol, främst etylen- blev en bekräftelse för dem och aktieägarna att koneceptet funkar.

justerat med hänsyn till det nya antalet aktier efter sammanläggning av aktier 1:100. • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Recyctec genomför riktad nyemission av aktier tis, apr 24, 2018 16:25 CET. Recyctec Holding AB (publ) (”Bolaget”), noterat på AktieTorget, meddelar att Bolagets styrelse idag beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission om cirka

Det framgår av ett pressmeddelande. Recyctec har ett entydigt positivt insidermönster under året med köp respektive teckning av aktier i intervallet 53-64 öre. Vid aktuell börskurs på 61 öre uppgår börsvärdet till 40 mkr. Aktien har hållits tillbaka en del av de leveransproblem som belastat bolaget under våren och sommaren.

Recyctec genomför riktad nyemission på 2,1 miljoner kronor och konverterar lån till aktier. Miljöteknikbolaget Recyctec har beslutat att genomföra en riktad nyemission på 2,1 miljoner kronor.

Recyctec aktie

• Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. • Med ”Bolaget” eller ”Recyctec” avses Recyctec Holding AB med organisationsnummer 556890–0111. • Belopp inom parentes ovan … Recyctec B ligger i en fallande trendkanal på mede This is the body text of the blog post to give visitors an idea of what the post is about beyond just the title. It can be a long snippet, a short snippet, whatever you prefer the size of card and description to be.This is the body text of the blog post to give visitors an idea of what the post is about beyond just the title. Recyctec Holding AB (publ) ("Recyctec" eller "Bolaget") har genomfört en nyemission om cirka 13,2 MSEK under perioden den 3 september till den 17 september 2019 ("Företrädesemissionen"). I samband med Företrädesemissionen genomförde Bolaget en riktad emission om 2,56 MSEK ("Övertilldelningsemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till ca 693 procent och … 2018-05-30 Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Recyctec B. Andelen 6 % anger hur många av CirChem-ägarna som även har Recyctec B i sin portfölj.

Baserat på en applicerad och konservativ Recyctec Holding AB ingår garantiåtaganden i samband med nyttjande av teckningsoptioner av TO 4 B samt TO 6 B för att teckna aktier: 22 Mar 2021: Recyctec: Komplettering PM Teckningskurs fastställd för teckningsoptioner av serie TO 4 B samt TO 6 B, anmälningsperiod inleds: 18 Mar 2021 Recyctec: Teckningskurs fastställd för teckningsoptioner av serie TO 4 B samt TO 6 B, anmälningsperiod inleds : 2021-03-18 15:24: Recyctec närvarar teknikkonferens om vätskeburna köldbärarsystem : 2021-03-12 15:12: Recyctec närvarar Erik Penser Banks Bolagsdag 11 mars : 2021-03-10 08:44 Recyctec hade under helåret en omsättning på cirka 7 miljoner kronor.CirChem handlas idag till ca. 65x omsättningen (233 MSEK i BV) medan Recyctec handlas till cirka 7x omsättningen. Circhem planerar även att bygga ut sin anläggning för att kunna ta hand om mer råvaror och har som mål att omsätta 250 MSEK under 2026. Recyctec har fastställt teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner TO 3B och TO 5B till 9,83 kronor per B-aktie. TO 5 B är inte upptagna till handel. Anmälningsperioden inleds den 17 november och pågår till den 30 november. En teckningsoption TO 3B respektive TO 5B ger rätt att teckna en ny B-aktie till teckningskursen 9,83 kronor.
Cavatina göran söllscher

Senaste insiderhandeln i aktien Recyctec. Här listar vi senaste insynshandeln, förvärv och avyttringar, i aktier av insynspersoner i Recyctec. Recyctec Holding AB på Spotlight gör en nyemission på 0,5 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie.

Uppdaterad: 17-04.
Dämpa cymbaler
Köp aktien Recyctec B (RECY B). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage. Klicka här för att följa aktiekursen i realtid

STOCKHOLM (Direkt) Aktietorgslistade Recyctec, som är verksamt inom återvinning av glykol, skjuter på tidpunkten för när bolaget beräknar nå  Recyctec B är en aktie noterad som RECY B, som inte betalar utdelning. Dess ISIN-kod är SE0004869808. Recyctec Holding AB (publ) (”Recyctec” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av 117 500 aktier av serie B till ett  Samtliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie oavsett aktieslag som innehas på avstämningsdagen den 10 september 2020.


Big dance hej julianna

Recyctec Holding AB (”Recyctec” eller ”Bolaget”) är verksamma inom återvinning, Värderas till 25,5 per aktie i ett Base scenario; I ett Base scenario estimeras totala intäkter uppgå till ca 78 MSEK år 2025, med ett EBIT-resultat om ca 21 MSEK.

Klicka här för att följa aktiekursen i realtid Recyctec genomför riktad nyemission på 2,1 miljoner kronor och konverterar lån till aktier. Miljöteknikbolaget Recyctec har beslutat att genomföra en riktad nyemission på 2,1 miljoner kronor. 2021-04-14 Recyctec B. Insiderhandel. Aktie Kalender Bolag Insiderhandel Analyser.

Emissionen omfattar 117 500 B-aktier som säljs för priset av 9,83 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt på tre procent jämfört 

Køb Recyctec B (RECY B) aktien. Hos Nordnet kan du handle fra 0 kr. i kurtage. Klik her for at følge aktiekursen i realtid Första dag för handel i Recyctec Holding AB:s aktie efter sammanläggning är tisdag 1 september 2020, vilket innebär att aktiekursen från och med den 1 september 2020 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen Finwire about Recyctec: 2021-04-22 14:47:41 Recyctec ingår försäljningssamarbete med Chemgroup Scandinavia, aktien rusar; Finwire about Emotra: 2021-04-22 13:15:05 Emotra föreslår ett nyval till styrelsen; Finwire about Emotra: 2021-04-22 12:11:26 Emotra genomför en företrädesemission på 9,5 miljoner kronor; Show More Recyctec Holding Ab: AKT:RECY TO 3B: Recyctec Holding Ab Dividends: Recyctec Holding Ab: AKT:RECY TO 4 B: Recyctec Holding Ab Dividends: Red Reserve Entertainment Ab NextCell är ett svenskt bioteknik-bolag med huvudkontor i Huddinge, intill Karolinska Universitetssjukhuset. NextCell är ett företag med två affärsområden där den gemensamma kärnan är stamceller utvunna från navelsträngen.

Få detaljerad information om Recyctec Holding AB (RECYb) aktie inklusive kurs, diagram, tekniska analyser, empirisk data, Recyctec Holding rapporter och mycket mer.