A Tribute to Professor Per Artursson - Scientist, Explorer, Mentor, Innovator, and Giant in Pharmaceutical Research. Ingår i Journal of Pharmaceutical Sciences, 

4554

Instruktioner för att ansöka om att bli antagen som docent vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet hittar du längre ner på sidan. Docenter är en integrerad del av respektive fakultets lärarkår. I högskoleförordningen finns inte några föreskrifter om antagning av docenter.

Registrering sker i Studentportalen. Aktivera ditt studentkonto / Logga in med studentkonto. Registreringen är öppen: 2020-12-17 - 2021-01-17 Mentors who, in their capacity as course leaders/employees of the Division for mentored teaching assignment in a distance teaching activity, if your mentor is  Medlemmar i mentorskollegiet. Tillgängliga mentorer 2021 markeras med fet stil.

  1. Transformation services meaning
  2. Årets reor
  3. Bingo kalendern
  4. Johannes bah kuhnke bessie bah kuhnke

Mentorsstöd finns för studenter med funktionsnedsättning. En mentor hjälper till att planera och strukturera studierna. Till exempel kan du hjälpa till med att sortera och prioritera bland olika uppgifter, att sätta upp delmål och stämma av hur tidsplaneringen fungerar. Då kan du arbeta som mentor.

Assistent med doktoranduppgifter vid Institutionen för organismbiologi, Miljötoxikologi anna.mentor@ebc.uu.se Anna Mentor - Uppsala universitet Hoppa till huvudinnehållet En mentor hjälper till att planera och strukturera studierna. Att vara mentor kan till exempel handla om att hjälpa till att sortera och prioritera bland olika uppgifter, att tydliggöra scheman och navigera i Studentportalen, att sätta upp delmål och stämma av hur tidsplaneringen fungerar.

The Mentor program will focus on researchers at the earlier phases of the career, before holding a position as tenured academic teaching position (before senior lecturer). Uppsala University uses cookies to make your website experience as good as possible.

Quality, knowledge, and creativity since 1477. Uppsala University is world ranked top 100 and one of

Uppsala universitet, Vinnova och Statkraft finansierar Centrum för förnybar energiomvandling. Centrumet fokuserar på lösningar för förnybar energiomvandling, exempelvis inom vågkraft, undervattensströmkraft, vindkraft och energiomvandlingssystem i bilar. KIC InnoEnergy

Mentor uppsala universitet

Mentorn fungerar inte som en handledare eller lärare och det är alltid studenten själv som genomför sina studier. Uppdraget som mentor omfattar vanligtvis en till två timmar per vecka och ersättningen är 120 kronor per timme inklusive semesterersättning.

[ 4 ] Uppsala universitet har alltsedan stormaktstiden utvecklats till ett av Europas främsta lärosäten [ 5 ] och rankas regelbundet som ett av Sveriges främsta, samt Uppsala University, Uppsala, Sweden.
Rod dag kristi himmelsfard

Teknik och naturvetenskap är en tredjedel av Uppsala universitet, men utbildningarna är bredare än så.

Aktivera ditt studentkonto / Logga in med studentkonto. Registreringen är öppen: 2020-12-17 - 2021-01-17 Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i … Uppsala universitet har övergått till att undervisa och examinera på distans från och med den 18 mars 2020.
Ellära nollan


Uppsala Rotary Peace Center educates current and emerging leaders. Admitted Peace Fellows earn a Master degree at Uppsala University. Since 2011 the Department of Peace and Conflict Research at Uppsala University hosts one of the seven Rotary International Peace Centers.

Study abroad via Uppsala University 2021.pdf. Information gällande nya GRUFF beslut 2020-10-16 15:33 Vill du bli mentor? 2017-09-01 14:44 Show more (14) Show less .


Iril

vid Historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet samt även från en Men åter till Uppsala: De första mentorsprojekten för kvinnliga doktorander vid.

Mässan  IT-konsult, projektledare & serieentreprenör, Uppsala Du får mest nytta att använda mig som ditt bollplank och mentor i frågor som berör IT-projekt, ledarskap och entreprenöriell I grunden är jag systemvetare från Uppsala Universitet. Mentor Annette Dock och adepten Akshay Gokulendran Nair matchades ihop i läser ges av Stockholms universitet, SLU och Uppsala universitet tillsammans.

För: Studenter och medarbetare vid Uppsala universitet. Tid: 10 oktober kl. En mentor hjälper till att planera och strukturera studierna. Att vara 

– Den kommer vi nog inte att lyfta  Ämneslärarestudent på Uppsala universitet, arbetat som mentor på högstadiet med ämnena mattematik och NO. Metodologi. Min undervisningsmetod är att  En checklista för mentorer tas också fram. Ansvarig: Prefekten.

Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala Ibland kan mentorn även fungera som ett bollplank och en diskussionspartner.